Välkommen till Trädgårdshistoriska Föreningen

TRÄDGÅRDSHISTORISKA FÖRENINGEN


Föreningen bildades i juni 2001 och har sitt säte i Helsingborg


Verksamhetsinriktningen är dels att på olika sätt dokumentera trädgårdsodlingens utveckling under 1900-talet och dels medverka i den framtida utvecklingen genom föredragsverksamhet mm.


Såväl olika delar av den yrkesmässiga trädgårdsodlingen som fritidsträdgårdsodling ingår i föreningens verksamhet.


Genom ditt medlemskap får du tillgång till föreningena intressanta arkivmaterial när det gäller den trädgårdshistoriska utvecklingen och du kan deltaga i våra sammankomster med föredrag mm.


Medlemsavgifter:

Företag, föreningar, organisationer  750 kr / år

Enskilda personer 150 kr / år

Bankgiro: 5064-0739

Glöm inte ange Namn och Personnummer för att utskicken skall komma rätt.


För ytterligare information kontakta:

Jörgen Bergstrand, ordförande: Tel 0418-431082 /0707-40 16 93

jorgen.bergstrand@gmail.com

Annika Öhman , sekreterare Tel: . 0413-559028 / Mobil 0709-323 329

annika.ohman@lrf.se


Mer information hittar ni på vår hemsida: http://tradgardshistoriskaforeningen.se/

P.S. Föreningen tar gärna emot donationer i form av litteratur, foto, redskap mm som kan dokumentera trädgårdsodlingens utveckling. D.S.

Copyright © All Rights Reserved 

Trädgårdshistoriska föreningen